Проведоха се Национални дни на кариерата 2013

В началото на месец март се състоя дванадесетото издание на „Национални дни на кариерата“, където амбициозни млади хора могат да се срещнат очи в очи с бизнеса, който през тази година бе представен от над 160 компании от цяла България. Целта на подобни събития е да даде възможност на студенти или завършили образованието си младежи, които са…

Бизнесът и местната власт в Средногорието обсъдиха бъдещето на региона след 20 години

На 14.03.2013г. бе проведена работна среща между бизнеса и местната власт, посветена на бъдещето на региона на Средногорието след 20 години. Ръководството на „Челопеч Майнинг“ ЕАД бе инициатор на събитието, в което взеха участие кметовете и председателите на общинските съвети на седемте общини в региона, както и представители на големите индустриални предприятия, опериращи в него.…

Община Челопеч бе сертифицирана с два международни стандарта

За по-малко от година работа, община Челопеч разработи, внедри и сертифицира в общинската си администрация интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, отговарящи на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. Община Челипеч е първата в региона, която покрива изискванията за сертифициране по стандартите. В края на миналата година бяха осъществени Одит Етап І и…

Завършиха съвместните проекти на „Асарел-Медет“ АД и „Български център за зелена икономика“

„Асарел-Медет“ АД и неправителствената организация „Български център за зелена икономика“ реализираха успешно в рамките на 18 месеца общи екологични проекта – „Мониторингови проучвания върху състоянието на река Асарелска, изградените хидротехнически съоръжения и преценка необходимостта от допълнителни превантивни съоръжения за опазване на водите” и  „Доставка и монтаж на автоматични мониторингови станции за състоянието на водите“. „Български център за…

Община Чавдар представи за обсъждане проекто-бюджета си

Община Чавдар изготви тазгодишния си проекто-бюджет и го подложи на обществено обсъждане. За настоящата година бюджетът на общината е в размер  на 3 596 950 лв., от които 2 958 149 лв. общински средства и 638 801 лв. държавно финансиране. Основната част от средствата, ще бъдат вложени в развитие и подобряване на различни инфраструктурни обекти в…

„Асарел-Медет“ АД направи равносметка за дейността си през 2012 г.

В началото на 2013 г. „Асарел-Медет“ АД организира отворена презентация, на която бе представена дейността на компанията през изминалата година. Събитието се проведе в зала „Асарел“ на СПА хотел „Каменград“ и на него присъстваха ръководството и служители на „Асарел-Медет“ АД, главният секретар на Областна администрация г-н Светлан Карталов, представители на местната власт, ръководители на миньорски синдикати, местния бизнес, граждани…

Стратегията за минния бранш ще гарантира устойчиво развитие на сектора

Приемането на стратегията за минния отрасъл на България ще гарантира устойчивото развитие на сектора. Това става ясно от залегналите в проекта на минната стратегия текстове, които бяха подложени на обществено обсъждане днес. На дискусията присъства и зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова. Тя припомни, че през 2010 г. в МИЕТ е създаден Единният…

Средногорие Мед Индустриален Клъстер бе организатор на Курс за обучение „Управление на автопарка, политики, решения и технологии“

   Като продължение на политиката си за организация на обучителни мероприятия, които да разглеждат разнообразна тематика и да бъдат насочени към широк кръг аудитория, Средногорие Мед Индустриален Клъстер бе инициатор на Курс за обучение „Управление на автопарка, политики, решения и технологии“. Лектор бе Джеймс Лангли – специалист с дългогодишен опит  в сферата на управление на автопаркове, лектор…

Състоя се семинар „Публично-частното партньорство в новото законодателство“

    На 08 ноември 2012 г. в хотел Каменград, гр.Панагюрище, по инициатива на Средногорие Мед Индустриален Клъстер, се проведе семинар на тема „Публично-частното партньорство в новото законодателство”. Лектори бяха г-жа Весела Данева,  Директор на Дирекция „Финанси на реалния сектор“, Министерство на финансите, г-жа Йорданка Младенова, началник на отдел в същото министерство, г-жа Диана Влахова,…

Средногорие Мед Индустриален Клъстер се присъедини към Асоциацията на бизнес клъстерите

Средногорие Мед Индустриален Клъстер (СМИК) стана член на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК). Освен СМИК, към АБК се присъединиха още пет клъстера – Индустриален клъстер електромобили (ИКЕМ), Клъстер по микроелектроника и индустриални електронни системи; Български клъстер „Телекомуникации“, ИКТ – Пловдив, както и Клъстер за здравен туризъм – България. Присъединяването на новите членове се случи по време на Общото събрание…

ГЕОТЕХМИН инвестира в развитието на младите хора

   ГЕОТЕХМИН ООД е сред най-проспериращите фирми в България. Повече от 20 години компанията работи успешно в няколко основни бизнес направления – добив и обогатяване на подземни богатства, строителство, инфраструктура, екологичен инженеринг и управление на недвижими имоти. В корпоративната философия на ГЕОТЕХМИН ООД, важно място заемат усилията за осигуряване на възможност на млади и амбициозни…

„Асарел-Медет“ АД и инж. Лъчезар Цоцорков получиха наградата „Общински дарител“ за 2012г.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) проведе осмата си годишна среща и раздаде призовете си за 2012г. Призът за „Общински дарител“ в категорията „Малка община“ бе връчена на „Асарел-Медет“ АД и изпълнителния директор на дружеството – д-р инж. Лъчезар Цоцорков, като потвърждение на социално-отговорната политика на дружеството за развитие на региона и инвестирането…