Най-малко четири нови язовира ще бъдат изградени в страната през следващите 10 години

Четири нови язовира ще бъдат изградени през следващите 10 години в страната. Чрез тях ще се гарантират количества с качествена питейната вода в районите, в които се очертава намаляване на дебита от съществуващите водоизточници – „Нейковци“ край Трявна, „Мокра Бяла“ край Севлиево, Кюстендил и др. Това докладва на премиера Бойко Борисов зам.-министърът на регионалното развитие…

Доброволци и деца от Антон обсъждаха толератността

На 25 февруари по инициатива на Неделина Найденова – психолог в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в Антон, доброволци от Сдружение „Възможности без граници” посетиха училището в село Антон, във връзка с Деня, в който казваме не на агресията в училище, съобщиха от община Антон. Беше проведен тренинг на тема: “Толерантността като щит на…

Д-р инж. Боряна Манолова бе избрана за председател на Съвета на настоятелството на Висшето училище по телекомуникации и пощи

Д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens за България и Северна Македония, бе избрана за председател на Съвета на настоятелите на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) на неговото първо заседание.  След избирането през 2019 година на първата жена-ректор на висшето училище – проф. д-р Миглена Темелкова, д-р Боряна Манолова допълва дамския…

Безплатна логопедична терапия за децата от учебните заведения в община Чавдар

В община Чавдар стартира безплатна логопедична терапия за децата в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ДГ „Щастливо детство“, с. Чавдар. Заниманията с логопед се провеждат два пъти седмично и се финансират от общината. След извършено логопедично обследване от г-жа Рая Мечкарска – практикуващ логопед, са идентифицирани децата от двете учебни заведения, които, със…

Община Стрелча предприе действия за намаляване на разходите за депониран битов отпадък чрез сепариране на хартия, метал, пластмаса и стъкло

Спестени са  11780 лв само за 10 денаОбщина Стрелча обособи площадка за предварително сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на общината.Предприетите действия нареждат Стрелча до водещи общини с ясно изразена екологична политика.Експерименталното ръчно сепариране на хартия, пластмаса, метал и стъкло при строго спазване на санитарните мерки за обеззаразяване, дава следните високоефективни резултати: Сравнителен период …

Община Пирдоп подписа договор по проект за закриване на депото за ТБО

На 23 февруари бе подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр. Пирдоп с ЕКАТТЕ 56407, Община Пирдоп“, с регистрационен номер BG16M1OP002-2.010-0053 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение…

Денят на розовата фланелка отбелязаха в Мирково

Всяка година в последната сряда на февруари отбелязваме международния Ден за борба с училищния тормоз. Тази инициатива започва през 2007г., когато две момчета в Канада се застъпват за свой съученик. Той бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Отбелязването на Деня на розовата фланелка напомня на всички, че все още тормоз в училище…

Ученици от Златица ще стават футболни съдии

Днес по инициатива на ФК „Средногорец 2016” и със съдействието на община Златица, в лекторията на Посетителски туристически информационен център –Златица, се проведе среща с ръководството на Българския футболен съюз – Софийска област. На срещата присъстваха Тихомир Костовски-председател на съдийската комисия на БФС – Софийска област, Евгени Генов-секретар на съдийската комисия на БФС-Софийска област и…

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН:„Асарел-Медет“АД вдъхновява други отговорни компании, като участва в стойностни съвместни проекти

Ръководството на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН изпрати благодарствено писмо до екипа на „Асарел-Медет“АД. В него се посочва, че компаниите в организацията са обединени от общи ценности и с действията си доказват как отговорният бизнес е сила за добро. Изпълнителният директор на Българската мрежа Дарина Георгиева посочва, че активността на „Асарел-Медет“АД е „знак…

„Аурубис България“ отпуска стипендия за Химикотехнологичния и металургичен университет

Компанията подари специален катод по случай 60 годишния юбилей на катедра „Металургия на цветните метали и сплави“ към университета „Аурубис България“ АД ще отпусне специална стипендия за студенти от Химикотехнологичния и металургичен университет – София (ХТМУ). Това стана ясно при срещата на Димо Кирилов – директор Производство, д-р Виктор Хаджийски – старши инженер Технологични проекти,…

2020: “Асарел-Медет” инвестира 75 млн. за устойчиво развитие

Панагюрище е номер 3 в страната по брой лекари на глава от населението благодарение на „Уни хоспитал“ Изпратихме трудна, но успешна година, доволене изпълнителният директор инж. Делчо Николов Трудна, но много успешна. Това е равносметката на един от лидерите в българския рудодобив „Асарел-Медет“АД за изминалата 2020 година. В условията на пандемия бяха инвестирани близо 75…

Заводът с бронзов знак за дарителство

24 компании получиха Годишен знак за дарителство от работното място за усилията си през 2020 година. Сред отличените с бронзов знак е и металургичният завод в Средногорието. Събитието се проведе за шеста поредна година, а целта му е да бъдат отличени българските компании, които насърчават и развиват дарителството на работното място. Всички те са превърнали…