Елаците-Мед АД

Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, създадено по инициатива на големите индустриални предприятия от района на Централното Средногорие: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД  и „Геотехмин“ ООД.

Сдружението интегрира дружествата, определящи индустриалния профил на района на Централна Средна гора: базовите производства за добив и преработка на медни, злато-съдържащи руди и меден концентрат, високотехнологичните компании за производство на  оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни системи и изделия, обслужващи промишлените производства фирми; научно-изследователски и образователни организации, както и представители на местната власт. Членове на организацията са едни от най-големите корпоративни работодатели в страната, осигуряващи заетост на над 8 000 лица.

В клъстера членуват: „Асарел – Медет“ АД, „Аурубис България“ АД, „Елаците – Мед“ АД, „Дънди Прешъс Металс ЧелопечЕАД, „Геотехмин“ ООД, „Оптикс“ АД, „Оптикоелектрон“ АД, „Евротест – Kонтрол“ ЕАД, “Ер Ликид България“ ЕООД, „Енергео“ ЕООД, “Център за управление и професионално обучение” ЕАД, “Геострой” АД, “Сименс” ЕООД, “Геотрейдинг” АД, “Аргус” ЕООД, “МП – Металпласт” АД,”Олопласт Груп” АД, “СМС-С” ЕООД, ET “Ипсилон – 97 Иван Иванов” (вестник Регион), “Парадокс” ЕООД (вестник Време), „Ретел” ЕАД, СД „Симплекс-Рабаджийска и Сие“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет-София, Лесотехнически университет-София, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Община Антон, Община Златица, Община Мирково, Община Панагюрище, Община Пирдоп, Община Челопеч, Община Чавдар, Община Стрелча, Община Копривщица и Община Етрополе.

Организацията е платформа за коопериране на интересите и възможностите на членовете за повишаване на конкурентоспособността и потенциала на икономиката на Средногорието.

Членовете на сдружението сътрудничат помежду си и с държавните власти за устойчиво, дългосрочно развитие на региона на Средногорието; постигат синергичен технологичен ефект чрез обмен на материали, суровини и производство на съпътстващи продукти и услуги; ползват общи възможности за усъвършенстване на човешките ресурси, за научни разработки и изследвания, за промотиране на продукти и услуги и за привличане на инвестиции.

Списание Shared Values

 SV_01_2013SV_02_2013SV1303SV1401 Списание "Shared Values"SV2014-03SV1404