MINE. THE. GAP. Creation and integration of Noel Industrial Value Chains for SMEs in the Raw Materials & Mining Sectors through ICT, Circular Economy, Resource Efficiency &Advanced Manufacturing Innovation Support Call: H2020-INNOUP-0-2019.GA: 873149 01/09/2020-31/08.2023

Call: H2020-INNOSUP-01-2019. GA:873149 01/09/2020 – 31/08/2023 The project provides a support platform for the reinforcement of existing value chains and the development of new industrial value chains in the raw materials and mining ‘target’ sectors by means of cross-sectoral and cross-regional innovation. It will also provide support services in cluster-related SMEs through synergies and interactions…

Конференция: Транспорт и логистика, 2018

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ И ЛОГИСТИКА 01 МАРТ 2018, СОФИЯ, ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ПРОГРАМА 08:30 РЕГИСТРАЦИЯ 09:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ Велик Занчев, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията инж. Васил Велев, Председател, АИКБ Петър Денев, Зам.-председател, БСК Иван Петров, Старши вицепрезидент, FIATA Илия Левков, Председател, ИКЕМ инж. Николай Минков, Изпълнителен директор,…

Конференция: Здраве и безопасност на работното място, 2017

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО 12 ОКТОМВРИ 2017, ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ПРОГРАМА 08:30 РЕГИСТРАЦИЯ И ОБОДРЯВАЩО КАФЕ 09:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ Г-н Тим Курт, Изпълнителен директор на Аурубис България, Президент на ГБИТК Г-н Хасан Адемов, Председател на Комисия по труда, социалната и демографската политика, НС Г-н Лазар Лазаров, Заместник-министър на труда и социалната политика инж. Румяна…

Форум: Toilets.bg, 2016

ГОДИШЕН ФОРУМ TOILETS.BG 17 НОЕМВРИ 2016, СОФИЯ, ДЕТСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР МУЗЕЙКО ПРОГРАМА 09:00 РЕГИСТРАЦИЯ 09:30 ОТКРИВАНЕ Модератор на събитието: Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер Средногорие СЕСИЯ I 09:45 – 11:00 ТЕМИ: Концепции за съвременни обществени санитарни помещения Култура и значение на обществените тоалетни и тоалетната в училище Тоалетната и обществената толерантност ПРЕЗЕНТАЦИИ: Арх.…

Конференция: Околна среда, Здравословни и безопасни условия на труд, 2016

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 13 ОКТОМВРИ 2016, СОФИЯ, ХОТЕЛ БАЛКАН ПРОГРАМА 08:30 РЕГИСТРАЦИЯ – кафе на конференцията – Nescafe Dolce Gusto 09:00  ОТКРИВАНЕ СЕСИЯ  I Модератор: Николай Минков, Индустриален клъстер Средногорие 09:30 – 11:15 АКЦЕНТИ: Взаимодействие между публичния и частния сектори в областта на здравословните и безопасни условия на труд Програми…

Проект: 2015-3-BG01-KA347-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”

Проект № 2015-3-BG01-KA347-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”, бенефициент: Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“и при никакви обстоятелства не може да се…

Конференция: Индустрия и енергетика, 2015

ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ЛОКАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ, ДОБРИТЕ РЕШЕНИЯ 11 ЮНИ 2015 ПРОГРАМА 08:30 РЕГИСТРАЦИЯ И ОБОДРЯВАЩО КАФЕ 09:30 11:15 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ/СЕСИЯ ПЛЕНАРНА Теменужка Петкова, Министър на енергетиката (очаква се потвърждение); Представител, Министерство на икономиката (очаква се потвърждение); Бойко Малинов, Заместник-министър на околната среда и водите; Делян Добрев, Председател, Парламентарна комисия по енергетика…

Конференция: Околна среда, Здравословни и безопасни условия на труд, 2014

ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2014 16 OКТОМВРИ, СОФИЯ, ШЕРАТОН ХОТЕЛ БАЛКАН ПРОГРАМА 08:30 РЕГИСТРАЦИЯ  09:00  ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ СЕСИЯ I ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И КОРПОРАТИВНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ Модератор: Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер Средногорие 09:30 Ролята на ИА „Главна инспекция по труда” за осигуряване на здравословна…

Лятно училище: Управление на материалните активи и поддръжката, 2014

УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, РЕМОНТА И ПОДДРЪЖКАТА 24-25 ЮЛИ 2014, Резиденция „Средна гора“, в близост до гр. Златица ПРОГРАМА  ДЕН 1 12:30-13:00 Настаняване 13:00-14:00 Обяд 14:00-14:30 Откриване Николай Минков – Изпълнителен директор на Индустриален Клъстер Средногорие Лозина Алексиева – Съдружник, Управленско консултиране, KPMG в България Нина Благоева – Управител на NDB Ltd., дистрибутор на IBM…

Конференция: Индустрия, енергетика и околна среда, 2014

ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА ПОЛИТИКИ, ПАЗАРИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ДЕБАТЪТ ЗА БЪЛГАРСКАТА РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 12 ЮНИ 2014, СОФИЯ, ХОТЕЛ ХИЛТЪН ПРОГРАМА 08:30 РЕГИСТРАЦИЯ 09:00 09:30 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ   СЕСИЯ I ПОЛИТИКИ ЗА ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА Модератор: Доц. д-р инж. Павел Павлов, Заместник-ректор по Научноизследователска дейност на МГУ „Св. Иван Рилски” 09:30 Околна среда и индустрия.…

Конференция: Иновации и предприемачество, 2014

НАУКА, ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ 20 МАРТ 2014 ГОДИНА, ХОТЕЛ ХИЛТЪН, СОФИЯ ПРОГРАМА 08:30 РЕГИСТРАЦИЯ 09:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 09:45 Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие Камен Колев, Заместник – председател на Българска стопанска камара Петър Иванов, Член на УС на КРИБ и Председател на УС на БАИТ Илия Левков, Председател на Управителния съвет на Асоциацията…

Конференция: Управление на материалните активи, ремонта и поддръжката, 2013

УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, РЕМОНТА И ПОДДРЪЖКАТА 21 НОЕМВРИ 2013, СОФИЯ, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗЕМЯТА И ХОРАТА ПРОГРАМА 08:30 РЕГИСТРАЦИЯ И КАФЕ 09:15- 09:30 ОТКРИВАНЕ СЕСИЯ I ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА ПОДДРЪЖКА Модератор: Николай Минков, Изпълнителен директор, СМИК 09:30 – 10:30 Програма за управление на активите Информационна система за управление на поддръжката, част от системата за оперативно…