Проект: 2015-3-BG01-KA347-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”

Проект № 2015-3-BG01-KA347-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”, бенефициент: Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“и при никакви обстоятелства не може да се…

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС БЪЛГАРИЯ СА СРЕД НОМИНИРАНИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИTE БИЗНЕС НАГРАДИ

Дънди Прешъс Металс България (ДПМБ) са сред номинираните български компании за отличие в деветия поред конкурс за Европейски бизнес награди. В тазгодишното издание участват търговски дружества от над 33 държави. През септември 2015 г., компанията ДПМБ беше избрана за Национален шампион в категорията „Работодател на годината“, което дава право на дружеството да продължи в следващите…