Конференция: Управление на материалните активи, ремонта и поддръжката, 2013

УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, РЕМОНТА И ПОДДРЪЖКАТА 21 НОЕМВРИ 2013, СОФИЯ, БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗЕМЯТА И ХОРАТА ПРОГРАМА 08:30 РЕГИСТРАЦИЯ И КАФЕ 09:15- 09:30 ОТКРИВАНЕ СЕСИЯ I ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА ПОДДРЪЖКА Модератор: Николай Минков, Изпълнителен директор, СМИК 09:30 – 10:30 Програма за управление на активите Информационна система за управление на поддръжката, част от системата за оперативно…