Община Антон


Община Антон е разположена в североизточния край на Златишко-Пирдопската котловина. Землището на селото опира в южните склонове на Тетевенския дял на Стара планина., която е част от най-големия Национален парк Централен Балкан, надморската височина е 847 м. Интересен елемент от природо географската характеристика на село Антон са водите. През територията на селото протичат 7 реки, а общо за землището те са 14. През община Антон преминава главен път І-6 София-Бургас и подбалканската железопътна линия. Гранични общини са: Пирдоп, Тетевен, Карлово и Копривщица.

Открай време животновъдството е основен поминък за района. В село Антон работи мандра, която произвежда млечни продукти, известни със своето качество в цялата страна. От 60-те години на миналия век е построена Петролна база към СД „Държавен резерв”. Голяма част от жителите на Общината работят в предприятията на съседните общини: “Аурубис България” АД, “Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, “Елаците – Мед” АД и други.

Община АнтонОбщина АнтонОсновно училище "Св.Св. Кирил и Медотий", с.АнтонОбщина АнтонОбщина Антон