Приключи регионалният ученически конкурс “Бъдещето на човечеството”, организиран от четирите дружества от Група ГЕОТЕХМИН

Приключи регионалният ученически конкурс “Бъдещето на човечеството”, организиран от четирите дружества от Група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геотрейдинг АД и Геострой АД, за учениците от 13 училища-партньори от региона на Средногорието и община Етрополе. Тази година в проведения изцяло онлайн конкурс участваха над 250 участника, в двете възрастови групи – 5 – 7…

„Аурубис България“ въведе стандарта The Copper Mark

Заводът в България е първият от Групата „Аурубис“ и четвъртата металургична компания в целия свят сертифицирана по новия международен стандарт за медодобивната индустрия „Аурубис България“ АД е първата компания от мултинационалната група за производство на метали „Аурубис“ (Aurubis AG), която успешно приключи сертифициране по стандарта The Copper Mark. Сертификатът удостоверява, че компанията отговаря на международните…

Никола Белишки: Априлци дадоха в жертва първо себе си

– Господин Белишки, в последните години всяка Ваша реч за Априлското въстание придобива широка публичност. На 145-та годишнина и в тези объркани времена какво бихте казали на жителите не само на Панагюрище, но и на всички българи? – Да живеем достойно за себе си – в човешкия смисъл. Да живеем достойно за родината си –…

ОУ „Двайсти април” с участие в национална програма „Бизнесът преподава”

През тази учебна година Основно училище „Двайсти април” участва в проект по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Бизнесът преподава”, модул 1: „Семинари в училищата от представители на технологични фирми”. Програмата е насочена към придобиване и разширяване на дигитални компетентности на ученици. Основната цел е запознаване на учениците с роботизирания сегмент чрез предоставяне…

Виртуален ден на отворени врати в Аурубис

На 23 април „Аурубис България” проведе „Виртуален ден на отворени врати“. Събитието бе организирано онлайн в платформата Microsoft Teams и в него участваха над 100 ученици и студенти, които проявиха интерес към производството на компанията и възможностите за реализация в нея. Водеща на мероприятието бе Янка Захариева – Колева ръководител „Подбор и назначаване” в отдел Човешки…

Професионалната гимназия и „Асарел – Медет“ АД с нов съвместен проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

През тази учебна година в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – гр. Панагюрище, стартираха дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на проекта е да се разшири обхвата на…