Само заедно можем да преодолеем предизвикателствата на времето

През 2018 година ще инвестираме над 135 млн. лева Инж. Делчо НИКОЛОВ е изпълнителен директор на „Асарел-Медет” АД от 2014 г. Член е на Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара от 2017 г. като представител на подотрасъл „Рудодобив”. Роден е на 7 септември 1958 г. в гр. Панагюрище. Завършил е специалността „Минно инженерство” в Минно-геоложки…

Конференция: Транспорт и логистика, 2018

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ И ЛОГИСТИКА 01 МАРТ 2018, СОФИЯ, ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ПРОГРАМА 08:30 РЕГИСТРАЦИЯ 09:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ Велик Занчев, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията инж. Васил Велев, Председател, АИКБ Петър Денев, Зам.-председател, БСК Иван Петров, Старши вицепрезидент, FIATA Илия Левков, Председател, ИКЕМ инж. Николай Минков, Изпълнителен директор,…

Kонференция „ Транспорт и логистика 2018“- Управление веригата на доставки и логистика

На  01 март 2018г. в Интер Експо Център, зала „Витоша“  гр. София се състоя конференция „Транспорт и логистика 2018“- Управление веригата на доставки и логистика. Събитието бе организирано от Индустриален клъстер Средногорие с партньори: „Център за управление и професионално обучение ЕАД“, „Frotcom България“ и „Viasat Technology“, институционални партньори  „Българска Стопанска Камара“, „Българска Търговско -Промишлена Палата“,…