Средногорие Мед Индустриален Клъстер бе организатор на курс за обучение „УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. Стандарти, Бизнес процеси и Договориране“

    На 26-ти и 27-ми юни СМИК в партньорство с FM Institute, Прага и Чешката асоциация за фасилити мениджмънт проведе обучение на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. Стандарти, Бизнес процеси и Договориране“. Лектор бе Ондрей Струп, специалист с дългогодишен опит в областта на фасилити мениджмънта, Президент на Чешката асоциация по фасилити мениджмънт (IFMA.cz) и Вицепрезидент…