Стратегията за минния бранш ще гарантира устойчиво развитие на сектора

Приемането на стратегията за минния отрасъл на България ще гарантира устойчивото развитие на сектора. Това става ясно от залегналите в проекта на минната стратегия текстове, които бяха подложени на обществено обсъждане днес. На дискусията присъства и зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова. Тя припомни, че през 2010 г. в МИЕТ е създаден Единният…

Средногорие Мед Индустриален Клъстер бе организатор на Курс за обучение “Управление на автопарка, политики, решения и технологии”

   Като продължение на политиката си за организация на обучителни мероприятия, които да разглеждат разнообразна тематика и да бъдат насочени към широк кръг аудитория, Средногорие Мед Индустриален Клъстер бе инициатор на Курс за обучение “Управление на автопарка, политики, решения и технологии”. Лектор бе Джеймс Лангли – специалист с дългогодишен опит  в сферата на управление на автопаркове, лектор…

Състоя се семинар “Публично-частното партньорство в новото законодателство”

    На 08 ноември 2012 г. в хотел Каменград, гр.Панагюрище, по инициатива на Средногорие Мед Индустриален Клъстер, се проведе семинар на тема „Публично-частното партньорство в новото законодателство”. Лектори бяха г-жа Весела Данева,  Директор на Дирекция „Финанси на реалния сектор“, Министерство на финансите, г-жа Йорданка Младенова, началник на отдел в същото министерство, г-жа Диана Влахова,…

Средногорие Мед Индустриален Клъстер се присъедини към Асоциацията на бизнес клъстерите

Средногорие Мед Индустриален Клъстер (СМИК) стана член на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК). Освен СМИК, към АБК се присъединиха още пет клъстера – Индустриален клъстер електромобили (ИКЕМ), Клъстер по микроелектроника и индустриални електронни системи; Български клъстер “Телекомуникации”, ИКТ – Пловдив, както и Клъстер за здравен туризъм – България. Присъединяването на новите членове се случи по време на Общото събрание…

ГЕОТЕХМИН инвестира в развитието на младите хора

   ГЕОТЕХМИН ООД е сред най-проспериращите фирми в България. Повече от 20 години компанията работи успешно в няколко основни бизнес направления – добив и обогатяване на подземни богатства, строителство, инфраструктура, екологичен инженеринг и управление на недвижими имоти. В корпоративната философия на ГЕОТЕХМИН ООД, важно място заемат усилията за осигуряване на възможност на млади и амбициозни…

“Асарел-Медет” АД и инж. Лъчезар Цоцорков получиха наградата “Общински дарител” за 2012г.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) проведе осмата си годишна среща и раздаде призовете си за 2012г. Призът за “Общински дарител” в категорията “Малка община” бе връчена на “Асарел-Медет” АД и изпълнителния директор на дружеството – д-р инж. Лъчезар Цоцорков, като потвърждение на социално-отговорната политика на дружеството за развитие на региона и инвестирането…

МОСВ връчи наградите в Национална кампания “Зелена България” за най-активните общини по ОП “Околна среда”

Министерството на околната среда и водите за втора поредна година организира награждаването на отличилите се участници в Националната кампания “Зелена България”. Бяха наградени десет общини от цялата страна, които са усвоили най-успешно отпуснатите средства по ОП “Околна среда”. Това се случи на тържествена церемония, която съвпадна с провеждането на Осмата годишна среща на Националното сдружение на…

Над 30 хил. лв. събра благотворителният “Търг на звездите” на фондация “Заедно в час”

Над 30 000 лв. бяха събрани на първия благотворителен „Търг на звездите“, организиран от Фондация „Заедно в час” и Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ), в партньорство с Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР). Подобно събитие се организира за първи път у нас и имаше за цел да привлече средства в…

Дадено бе начало на обследването на площадката на язовир “Луда Яна”

източник: “Монитор”   Кметът на Панагюрище – Никола Белишки и заместник-кметът – Георги Павлов, се срещнаха с представители на консорциума между гръцките фирми „Г. Каравокирис и партньори инженерни консултанти С.А.“ и „Едафос инженерни консултанти С.А.“, които бях избрани за обследване на площадката и проектиране на язовир „Луда Яна“. Повод за срещата бе стартирането на дейностите…

Посещение на делегация от Естония в община Панагюрище

На 12-ти октомври, кметът на община Панагюрище – Никола Белишки и неговите заместници – Галина Матанова и Георги Павлов приеха на работно посещение делегация от Естония, чиято визита беше осъществена във връзка с дейността на Местната инициативна група “Панагюрище, Стрелча, Лесичево” . Групата на естонските гости се състоеше от представители на местната инициативна група, която е…

Състоя се обществено обсъждане на туристическата концепция на Средногорието

На 24.09.2012г. в Мирково се състоя обществено обсъждане на концепция за развитие на туризма в региона във връзка с проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и…

Проведе се работна среща за изясняване на всички въпроси около изграждането на многофункционалната спортна зала в Панагюрище

На 9-ти октомври в залата на община Панагюрище се проведе работна среща, за да могат да бъдат изгладени всички неясноти и да бъде отговорено на въпросите, касаещи новата спортна зала на Панагюрище.  На срещата присъстваха членове на парламентарните комисии по бюджет и икономика и териториално и селищно устройство, кметът на Панагюрище Никола Белишки, служители на местната…