Елаците – Мед


Ellatsite-Med-BG

Елаците-Мед АД е частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и обогатяване на медни и злато-съдържащи руди. Това е най-голямата фирма в групата ГЕОТЕХМИН.

Дружеството е водещо в минна индустрия на България и е активен член на организации като Българската минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, Индустриален клъстер Средногорие, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Основател и член е на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

Успешното развитие на Елаците-Мед и неговата ангажираност към околната среда и социалните проблеми на регионите, на чиито територии развива дейност, го утвърждават като един от основните фактори за социално-икономическото развитие  на общините от Етрополе и Средногорието.

Рудник „Елаците“, разположен на територията на общините Етрополе и Челопеч, е един от най-големите открити рудници в България и един от най-големите местни производители на медно-златен концентрат. Обогатяването на рудите и депонирането на отпадъка от обогатяването се осъществяват на територията на общините Мирково, Чавдар и Златица.

В дружеството са ангажирани около 1 700 работници и служители. Компанията е сред големите данъкоплатци и един от най-големите инвеститори в България.

Сериозни инвестиции се правят в съвременни технологии, машини, опазване на околната среда и съпътстващи дейности, както и в непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите – най-ценния капитал на дружеството.

Елаците-Мед е сертифицирано по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011. Дружеството притежава сертификати за акредитация съгласно стандартите ISO/IEC 17025:2006 – лаборатории за изпитване и калибриране и ISO/IEC 17020:2012 – дейност на органи, извършващи контрол.

Елаците-Мед АД поддържа добри партньорски отношения с водещи български и световни компании като: Аурубис България, Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън, Лукойл, Хитачи, Шел, Белаз-София, Зет и Ем Прайвит Ко, АЕЦ Козлодуй, Круп Фьордертехник, Киров, Оустин Интернационал, Кобалт Лимитид, Рийдрил и Атлас Копко.

 

 

                          Нов Корпус за едро трошене КЕТ-3, рудник „Елаците“