Община Златица


Районът на община Златица обхваща около 163,306 кв.км. от средната част на Златишката котловина. В Златица се пресичат най-прекият път между гр.София и гр.Бургас и свързващия Северна с Южна България път през Златишки проход.

В състава на общината, освен град Златица, влизат селата: Карлиево, Църквище и Петрич с махала Бодят. Между отделните селища съществуват удобни транспортни и комуникационни връзки.

Общината граничи териториално с общините: Пирдоп, Челопеч, Мирково, Етрополе и Панагюрище.

В община Златица живеят 6 195 души, от тях 57,5 % са в трудоспособна възраст. Равнището на безработицата към 31.10.2010 г. е 9 %.

Структуроопределящо предприятие за местната икономика е Аурубис България АД.

Община Златица