Оптикоелектрон Груп


Създаден преди 40 години, “Оптикоелектрон” е едно от най-високотехнологичните предприятия в страната, специализирано в производството на оптикомеханични, оптикоелектронни и лазерни прибори и системи за нуждите на отбраната. След приватизацията и преструктурирането си през 1999 г. в холдингово дружество, „Оптикоелектрон Груп” АД остава най – голямото предприятие в България и едно от водещите в Източна Европа за оптично приборостроене.

„Оптикоелектрон Груп” АД е специализиран в проектирането, производството и търговията на оптикомеханични и оптикоелектронни системи и изделия, оптични възли и компоненти, прецизна механика, както и формообразуващи инструменти и приспособления.

Холдингът е изграден върху 260 000 кв.м. терен, обособен като индустриален парк и разполага със 108 000 кв.м. производствени площи. В холдинга работят над 740 високо квалифицирани служители – специалисти с висше и средно техническо образование. Над 97% от продукцията на холдинга се реализира на пазарите на ЕС и Северна Америка.

„Оптикоелектрон Груп” АД притежава сертификат за съответствие на Система за Управление на Качеството с ISO 9001 и AQAP 2110, сертификат NATO “SECRET”, присвоен код NCAGE за производител/търговец в кодификационната система на NATO, статут на официален доставчик на стоки за Американското правителство – DUNS регистрация, достъп за работа с национална класифицирана информация и достъп за работа с информация NATO “SECRET”.

Оптикоелектрон груп Оптикоелектрон Груп - нощно осветяване с лазерен лъч