Община Мирково


Община Мирково се намира в административните граници на Софийска област. Тя е обособена като община през 1991 г. след разделянето на бившата община Средногорие на шест административно–териториални единици.

Общината е разположена на изток от София в западната част на Златишката котловина  като северната територия попада върху Южните склонове на Стара Планина, а южната върху северните склонове на Средна Гора. Територията на общината обхваща площ от 207,6 кв.км, което е 1.88% от територията на страната.

Село Мирково е на 700 м надморска височина, намира се на 62 км източно от гр.София, на 20 км от гр. Пирдоп и 36 км от гр. Панагюрище.

Земеделските площи са 84 310 декара. Горските площи са 114 104 декара.

Общият брой на населението е 2 872 души, съответно 0.04% от населението на страната.

Медодобивното предприятие Елаците-Мед АД определя в голяма степен икономическия профил на общината.

Сградата на Община Мирково