Геотехмин


geotechmin

Геотехмин ООД е една от признатите и уважавани компании в България. Двадесет и пет годишната история на Геотехмин започва в края на 1990 г. с основаването на фирма за проектиране и консултации в областта на миннодобивната промишленост. През годините компанията се разраства и утвърждава позициите си в различни бизнес направления.

Днес Геотехмин ООД е водещото дружество в група ГЕОТЕХМИН.Геотехмин ООД координира и оказва подкрепа на дружествата от група ГЕОТЕХМИН в тяхната дейност.

Геотехмин ООД има доказан опит в оценката на минерални ресурси и одит в съответствие с всички световни стандарти, предварителни икономически оценки, предпроектни и проектни проучвания,  геоложки проучвания и управление на концесии в минно-добивната индустрия. Геотехмин ООД разполага с екип от професионалисти, който предлага консултантски услуги на компании и инвеститори в разработването на всички етапи от развитието на проекти за открити и подземни рудници.

Геотехмин ООД управлява и изпълнява значими проекти в строителството, стратегическата и екологичната инфраструктура.

www.geotechmin.com

 

Успешни проекти:

1_Agropolychim3_Tserovo