Асарел – Медет АД


"Асарел-Медет" АД

Минно-обогатителният комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди, осигуряваща около 50% от националното производство на мед. Компанията е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Има структуроопределящо значение за българската икономика.

„Асарел-Медет” АД ежегодно преработва около 13 млн. тона медна руда, като осигурява устойчиво развитие и производство при максимално оползотворяване на минералните суровини на находище „Асарел”. Компанията произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествени меден концентрат и катодна мед.

Историята на компанията датира от официалното откриване на МОК „Медет” на 29 декември 1964 г. Технологичен минно-обогатителен комбинат „Асарел-Медет“ е създаден през 1986 г., като обединява МОК „Медет”/1964-1994 г./ и новоизградените мощности на рудник и обогатителна фабрика „Асарел”, въведени в експлоатация на 6 декември 1989 г.

„Асарел-Медет” АД е сертифицирано и работи в съответствие с трите основни международни стандарта – за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. През 1999 г. компанията получава първия в минния бранш сертификат за управление на качеството в съответствие с ISO 9001, а през 2002 г. и първия за страната сертификат по ISO 14001 – за опазване на околната среда. През 2003 година защитава първия в отрасъла сертификат по OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд. Управлението по стандартите на трите сертификата се извършва чрез Интегрирана система, внедрена в дружеството през 2003 г.

За периода от 1999 до 2012 г. „Асарел-Медет”АД инвестира над 600 млн. лева в проекти за мащабна модернизация на целия технологичен цикъл, енергийна ефективност, опазване на околната среда, безопасност на труда и корпоративно развитие, като реализираните екологични проекти са за над 60 млн. лева.

Колективът на „Асарел-Медет” АД е носител на първия Почетен знак за заслуги към Панагюрище, присъден през 2005 г. за съществения и траен принос към развитието на общината. През 2006 г. „Асарел-Медет” получи наградата на Българска стопанска камара „Икар” за иновации. През 2007 г. дружеството е определено за Инвеститор на годината в добивната промишленост от Българската агенция за инвестиции и е отличено в конкурса „Инвеститор в околната среда” на Българския форум на бизнес лидерите. През 2007 г. „Асарел-Медет” е обявен за един от „Най-добрите български работодатели” в националното проучване на международната организация „Hewitt” и вестник „Капитал”, а през 2008 г. е определен за един от най-добрите работодатели и в регионалното изследване за Централна и Източна Европа.

През 2009 г. компанията е отличена от Българския форум на бизнес лидерите в категорията „Инвеститор в обществото”. „Асарел-Медет” АД получи и наградата „Прометея” на КНСБ – за висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд. През същата година дружеството стана носител и на първата браншова награда за социално отговорна кампания на предприятие от минната индустрия. В националния конкурс на в. „Пари” /”Капитал Дейли”/„Асарел-Медет” АД е удостоен с Голямата награда за социално отговорна компания на годината през 2009 г.

Председателят на Надзорния съвет на “Асарел-Медет” АД д-р инж. Лъчезар Цоцорков е отличен като „Мениджър на годината` 2009” в конкурса на сп. „Мениджър” и „Делойт” – България.

През януари 2012 го. компанията отново е отличена като „Инвеститор на годината`2011” – в категорията „Зелена инвестиция”. През юни 2012 г. „Асарел-Медет” АД получи първа награда „Зелен бизнес” в националната кампания „Зелена България” на Министерството на околната среда и водите. През същата година предприятието е носител и на голямата награда за безопасни и здравословни условия на труд на Министерството на труда и социалната политика.