Гости от Община Карлово посетиха „Асарел-Медет“, за да благодарят лично за помощта в тежък момент

„Големи благодарности за всичко, което направихте, в един толкова тежък момент! Професионализмът ви наистина е от голямо значение“, каза заместник-кметът на община Карлово Данка Зидарова-Люртова при посещението си в „Асарел-Медет“ днес, 20 януари. Представители на Община Карлово специално посетиха компанията, за да изразят признателността си за оказаната от дружеството ни помощ при преодоляване на щетите…

Община Златица с подаръци за родените през 2022г. деца и акушерки

На 21 януари отбелязваме Деня на родилната помощ – Бабинден. На този ден благодарим на всички специалисти отдали се на това да помагат за появата на нов живот. В община Златица през 2022 г. има родени 35 бебета. Всички те получиха от Общината подарък, с пожелание за здраве, щастие и безгрижно детство. Заедно с бебетата…

Oбщините от Средногорие кандидатстват с проекти за ремонт на улици пред ДФ „Земеделие”

Днес Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) обяви предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. От изнесената информация става ясно, че всички общини от Средногорието са кандидатствали с проекти за ремонт и рехабилитация на улична мрежа по процедура „Улици“. Държавен…