Младен Недков, зам.-директор „ИКТ“ в Елаците-Мед, е „Инженер на годината 2021“

Конкурсът е организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи Младен Недков – заместник-директор „Информационни и комуникационни технологии“ в „Елаците-Мед“, бе избран за „Инженер на годината 2021“, в конкурс, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). Удостоверението за званието му бе връчено от председателя на ФНТС проф. дтн инж. Иван Ячев по време на Отчетно-изборното събрание на…