Информационна среща „Панагюрище – Европейски град на спорта 2022“ ще се проведе в понеделник

Община Панагюрище организира Информационна среща „Панагюрище – Европейски град на спорта 2022“, която ще се проведе на 28 февруари (понеделник), от 14:00 часа, в Сесийна  зала, в сградата на Община Панагюрище. Призът „Панагюрище – Европейски град на спорта 2022“ е признание за общината ни и мотивация за разгръщане на потенциала за развитие на благоприятните условия…

Служители от Дънди с първа награда от конкурс за млади учени и специалисти

В края на 2021 г. Иван Георгакиев, старши инженер геомеханика, и Делчо Делчев, инженер геомеханика, към отдел „Технически служби-Добив на руда“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД се включиха в Националния конкурс за млади учени и специалисти на Научно-техническите съюзи по минно дело, геология и металургия. Двамата представиха доклад „Инструменти за геомеханичен мониторинг използвани в…

Заключителна пресконференция по проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“

На 23-ти февруари в Многофункционалната зала при Народно читалище „Тодор Пеев-1871“, гр. Етрополе се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-2.009-0037-C01 – „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Участие в нея взеха членовете на екипа за…

Награждаване на победителите в конкурс за есе и рисунка на тема „Приятели – обединени срещу насилието“, обявен от МКБПММН

На 23 февруари тази година отбелязахме Международния ден за борба с тормоза в училище или т. нар. Ден на розовата фланелка. Розовият цвят е символ на общата позиция на деца и възрастни относно неприемането на тормоза в училище. Всяка година МКБППМН провежда редица инициативи, посветени на Международния ден за борба с тормоза в училище в сътрудничество…

Община Мирково с амбициозна строителна програма за 2022 г.

Днес се проведе редовно заседание на ОбС – Мирково. Съветниците имаха тежък дневен ред от 16 точки за разглеждане, които преди заседанието са били  разгледани в ресорните комисии. На заседанието кметът на община Мирково Цветанка Йотина информира ОбС за строителната програма за тази година. С подобряване на атмосферните условия ще започне работа по строителните обекти, които стартираха…