Община Пирдоп организира конкурс сред ученици

Община Пирдоп обяви детски конкурс под надслов „Събираме разделно“ в изпълнение на проект „Изпълнение на демонстрационен проект за управление на отпадъците на територията на Община Пирдоп“. Конкурсът „Събираме разделно“ е предназначен за ученици от 1-ви до 4-ти клас. Предмет на конкурса е изработване на кошчета за разделно събиране на отпадъци, както и всякакви други рециклирани…