Проф. д-р инж. Илия Гърков: Минната индустрия дава добър пример как могат да се развиват регионите дългосрочно, дори след като завърши жизненият цикъл на производството

Минната индустрия дава добър пример как могат да се развиват регионите дългосрочно, дори след като завърши жизненият цикъл на производството. Това обясни изпълнителният директор на „Дънди Прешъс Металс“ за България проф. д-р инж. Илия Гърков по време на конференцията „Зеленият преход – решения и предизвикателства“. Металните полезни изкопаеми са в много по-малки находища и се…

ДПМ Крумовград участва в научна конференция

На 22 октомври, 2021 г. се проведе 64-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“. За втора поредна година конференцията се провежда изцяло виртуално с участници от академичните среди, минни и технологични компании, студенти и заинтересовани граждани. Първият панел в конференцията даде възможност различни минни и металургични компании да представят практиките си. Исмаил Салиф,…

Златни пръстени за служители на „Аурубис България“

„Аурубис България“ продължава традицията да се удостояват със златни пръстени служителите, работили две десетилетия в компанията. През следващите седмици ще ви запознаем с колегите, които отбелязват своя 20-годишен юбилей през 2021 г. Какви  качества трябва да притежава човек, за да се задържи толкова дълго в една компания, какви предизвикателства среща и какво прави през свободното…