Геотрейдинг изгради две фотоволтаични централи в ProAuto – София и Етрополе

Геотрейдинг АД изгради две фотоволтаични централи (ФтЕЦ) в София и Етрополе, които произвеждат общо около 74 MWh зелена електроенергия за година. Токът спестява CO2, който би се отделил при зареждане на близо 6.4 млн. мобилни телефона, при изразходването на над 22 000 литра бензин и при годишното потребление на електрическа енергия на 6 еднофамилни къщи.…

Геострой ще реставрира историческа сграда в Димитровград

Геострой ще извърши реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“ и прилежащото към него парково пространство в гр. Димитровград. Сградата е една от емблематичните за града,  част от урбанистичната недвижима културна ценност – „Ансамбъл площад „Трети март“. Строежът на културния дом е завършен в средата на миналия век и оттогава не е ремонтиран. Проектът включва…

А1 изгради система за интелигентно видеонаблюдение в град Пирдоп

Единната охранителна система за видеонаблюдение, изградена от А1, помага да се повиши безопасността по пътищата и да се осигури спокойствие на жителите и гостите на град Пирдоп. Интелигентното видеонаблюдение подпомага общинската администрация на 8-хилядния град в Златишко-Пирдопската котловина при изпълнението на контролни функции. Важна част от функциите на технологичната система е в подкрепа на дейността на районното управление на полицията…