Творчески активности в Музея

Вече два дни Музеят е място не само за история, но и място за творчески изяви. Това е така благодарение на летните занимания за деца, организирани от Исторически музей – Панагюрище. През вчерашния първи ден, заниманията се проведоха в двора на Природонаучния музей, където малки и големи твориха. Сред дейностите бяха сглобяване на дървени къщички…

Талантливите деца на Панагюрище бяха наградени в „Звезден клас 2020“

Вчера, 6 юли, в парка на град Панагюрище, от 17:00 часа, се проведе тържествената церемония „Звезден клас 2020“. За девета поредна година се наградиха отличници и победители в различни сфери на науката, изкуството и спорта. За 2020 г. 121 деца бяха възнаградени с решение на консултативна комисия. Малките победители, умело водени от своите ръководители, учители…

За 13-ти пореден път стартира лятната програма „Детско лято” в община Стрелча

С празничен” фойерверк” от игри, танци и забавления бе дадено началото на 13-то издание на лятната програма за деца „Детско лято”, организирана от Община Стрелча и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). На 5 юли 2021 г. на Общинския минерален плаж над 100 деца – малки, по-големи и най-големи, …

Войнягово представя Пловдивска област в „Живи човешки съкровища“

Самодейците от карловското село Войнягово представят Пловдивска област в Националната листа на нематериалното културно наследство. Това стана възможно, след като през м. април Министерството на културата обяви процедура за попълване на Националната система ”Живи човешки съкровища” – България 2021, а Настоятелството НЧ ”Васил Левски – 1900 г.” във Войнягово взе решение да кандидатства по проекта.…

Стартира информационна кампания по проект „Грижа за децата в общността“ № BG05M9OP001-2.019-0026-C01

Ще бъде проведена информационна кампания по проект № BG05M9OP001-2.019-0026-C01 „Грижа за децата в общността“ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1″, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален…

Туристическо дружество „Старопланински турист“ – град Етрополе съвместно с Община Етрополе организира похода „Ком-Емине за три дни“

И тази година Туристическо дружество „Старопланински турист“ – град Етрополе съвместно с Община Етрополе организира похода  „Ком-Емине за три дни“,  проведен от 02.- 04. юли 2021г . Целта на прехода е популяризирането на пешеходния туризъм и придобиване на навици за природосъобразен начин на живот при летни условия. В похода, който е от ІІ категория на трудност,взеха участие…