Читалищната библиотека в Златица върви към електронно обслужване

Библиотеката към читалище „Христо Смирненски” в Златица прави първи стъпки  към електронно обслужване на читателите. Благодарение на дарението на „Дънди Прешъс Металс”  стана възможно закупуването на електронни карти за читателите и баркод-скенер за отчитане на заетите и върнати в библиотеката книги. Това съобщиха от библиотеката. Със собствени средства институцията закупи и графични таблети. От библиотеката…

БТВ излъчва филма „Богатствата на Панагюрище и региона“

С подкрепата на „Асарел-Медет“АД В навечерието на 145-ата годишнина от избухването на Априлското въстание националната телевизия БТВ ще излъчи филма „Богатствата на Панагюрище и региона“. Изключително богатото културно-историческо наследство на Панагюрския край е акцентът в продукцията, която можете да видите на 17 април (събота), от 12:30 часа по телевизия БТВ. Източник: vreme2001.com

Община Панагюрище спечели нов социален проект, насочен към децата в риск

Община Панагюрище и Министерството на труда и социалната политика подписаха Договор № BG05M9OP001-2.029-0014 за изпълнение на  проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“. Одобреният проект „Интегрирани действия…

Община Пирдоп ще реализира съвместен проект с община от Сърбия

Кметът на Община Пирдоп Ангел Геров, подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по приоритетна ос 3 “Околна среда“, специфична цел 3.2 „Опазване на природата с наименование на проекта: „Съвместни инициативи за опазване на природните ресурси чрез подобряване качеството на въздуха, почвите и водите в трансграничния регион“, съобщиха от общинската администрация. Водещ партньор…