Започва „Академия за иновации 2021“ – конкурсът за студенти-предприемачи

Инициативата се осъществява от Innovation Starter с подкрепата на „Аурубис България“, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и „Веолия“ Агенцията за иновации Innovation Starter организира националнен конкурс за стартиращи бизнес идеи на студенти „Академия за иновации 2021: Bulgaria Innovation Hackathon.“ Проектът е най-голямото публично-частно образователно партньорство в страната между организации от частния, академичния, публичния и неправителствения…