Kнига за „Мирково и околности“ на Вяра Канджева и Антоний Ханджийски

Книгата „Мирково и околности” се издава с изключителното съдействие на Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН, в рамките на Благотворителната програма „Българските добродетели”, инициирана от проф. дтн инж. Цоло Вутов, и по повод 30-годишнината от създаването на Геотехмин ООД. Родолюбивата инициатива е в продължение на политиката на фирмите от Групата за подкрепа…