Изграждане на детска площадка в Панагюрски колонии е заложено в проектобюджета на общината

Изграждане на детска площадка в с. Панагюрски колонии е включено като т. 15, раздел Преходни обекти от 2020 г. в Проекта на Капиталовата програма в проекта на Бюджет 2021 на Община Панагюрище. Стойността на съоръжението, посочена в документа, е 11 хил. лв. Панагюрски колонии е все по-посещавано място, предпочитано заради своята природа и красиви места. Изграждането на…

Община Пирдоп ще закупи носии по проект

„Местната инициативна група /МИГ/ Пирдоп – Антон – Копривщица” ще кандидатства по проект с културна насоченост за популяризиране на местната идентичност и подхода ВОМП (Водено от общностите местно развитие) на територията на трите общини. В тази връзка общинските съветници на Пирдоп гласуваха съфинансиране от 2000 лева. Проектът в трите общини има за цел възстановяване и…