Стипендии за студенти от Антон

По направено предложение от съветника Цвятко Лумбев и внесена докладна записка от кмета на Община Антон Андрей Симов, на заседание на 28.01.2021 година, Общински съвет-Антон взе решение община Антон да учреди два броя ежегодни стипендии в размер на 1200 лв., съобщиха от общинската администрация. Стипендиите се отпускат за подпомагане обучението на младежи, желаещи да изучават…

Популяризират Челопеч като туристическа дестинация

Излезе от печат книгата “Маркетингови и комуникационни насоки за създаване на имидж на Община Челопеч като туристическа дестинация”, съобщиха от общинската администрация. Въпреки предизвикателствата през последната година и настъпилата пандемична обстановка, туризмът е сред най-предпочитаните отрасли, които все повече държави по света, градове и дори малки общини искат да развиват. Община Челопеч вече направи първите…