Училищата започват онлайн обучение

Във връзка с наложеното извънредно положение в страната и преустановяването на посещенията в учебните заведения, началникът на Регионалното управление по образование Росица Иванова се обърна с призив към родителите. Тя апелира към съдействие от страна на родителите за продължаване на учебния процес на децата и младежите чрез алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние.…

В училищата в община Панагюрище стартират различни форми на дистанционно обучение

Oт  днес в училищата в община Панагюрище стартират различни форми на дистанционно обучение. Всички училищни педагогически екипи проявяват голяма отговорност и всеотдайност в организирането на процеса. За начален етап – обучението се извършва чрез комуникация в специално създадените групи в социалните мрежи и виртуална класна стая ZOOM. Групите са сформирани по паралелки, в тях са  включени учители, ученици, родители,…

Превантивни мерки на „Аурубис България“ АД

Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение, “Аурубис България” АД създаде Вътрешен оперативен щаб от ръководители в компанията, който определя, изменя своевременно, съгласува и координира предприетите превантивни мерки в зависимост от развитието на ситуацията, законовите промени и институционалните разпоредби. Оперативният щаб е в състав: Тим Курт – Изпълнителен директор, Димо Кирилов – Производство,…