“Елаците-Мед“ АД: Да бъдеш 44 години успешна компания в минната индустрия

рез 2019 г. „Елаците-Мед“ АД, водеща компания в минната индустрия на България, чества 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на дружеството към групата ГЕОТЕХМИН. МОК „Елаците“ е учреден със заповед на Министерството на машиностроенето и металургията, обнародвана в „Държавен вестник“ на 11 февруари 1975 г. Започва изграждането на рудника…