Големият бизнес подпомага стартиращи предприемачи чрез клъстер „Средногорие“

Водещите компании помагат на прохождащите в бизнеса млади хора и награждават най-добрите, казва инж. Николай Минков, изп. директор на сдружение Индустриален клъстер „Средногорие“. – Г-н Минков, кога и как се роди идеята за създаването на Индустриален клъстер „Средногорие“?– През отминалите 30 години на икономически реформи и стопански трансформации в нашата страна постепенно се формираха и…