Елаците-Мед направи дарения на детски градини

По традиция за коледните и новогодишните празници ,,Елаците-Мед‘‘ АД направи дарения от играчки на детските градини в Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Копривщица и Етрополе. Инициативата е част от корпоративната социална отговорност на компанията и обхваща десет детски заведения в общините, в които Елаците-Мед развива дейност. Целта на дарението е да се подпомогнат детските градини с…

Елаците-Мед с иновативни технологии на хвостохранилище „Бенковски-2“

Водещи направления в политиката на Елаците-Мед са оптимално ефективното и устойчивото оползотворяване на природните ресурс, технологичното обновление и иновациите в производството. В своята дейност дружеството търси баланса между икономическо развитие и просперитет,  опазване и възстановяване на околната среда, и социална отговорност. През 2018 г. в хвостохранилище „Бенковски-2“ беше внедрена иновативна технология по обезводняване и уплътняване на…

Елаците-Мед въведе цялостна дигитализация на производствените процеси в рудник “Елаците”

Елаците-Мед посрещна 2019 година с успешно изпълнени годишни планове. Реализирани и въведени в експлоатация бяха значими за дейността на дружеството проекти. През 2018 г. Елаците-Мед осъществи цялостна дигитализация на производствените процеси в рудник “Елаците”. В експлоатация бе въведена централизираната система Pulse Scada за отдалечен достъп до технологичните параметри на всеки един производствен цикъл. Вътрешно разработеният…