Седмокласници от три училища посетиха „Асарел-Медет“АД

Деветдесет и девет ученици от СУ „Нешо Бончев“, ОУ „Проф. Марин Дринов“ и ОУ „20 април“ в Панагюрище посетиха „Асарел-Медет“АД на 29 и 30 май, и на 5 юни. Гостите бяха приветствани от Ана Финджикова – директор „Човешки ресурси“ в компанията. Тя ги запозна с проекта за дуално обучение – учене чрез работа, който дружеството…

Община Пирдоп спечели проект за финансиране от Фонд „Социална закрила“

На 31.05.2018 г. кметът на община Пирдоп Ангел Геров подписа договор за финансиране на проект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Пирдоп“ от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Проектът е насочен към всички възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Пирдоп. С…

В АТПГ гр. Златица наградиха първенци в проект

В АТПГ-Златица наградиха най-добре представилите се участници в училищен проект. Всички ученици от професионалното училище участваха в проекта „Точка за мен“. По време на учебната година те активно участваха в училищна система за мотивация, като получаваха точки (кредити) за класни и извънкласни дейности. В „Точка за мен“ учениците бяха мотивирани с точки за липса на…

Ученици от Златица показаха презентационни умения

На 4 юни в малката зала на читалище „Христо Смирненски“ в Златица се проведе финалното събитие на обучението по презентационни умения за ученици в гимназиален етап на СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Проектът е част от програмата за партньорство на община Златица с „Аурубис България”, а ментор на гимназистите е Михаил Стефанов – обучител по презентиране.…

В Челопеч млади изпълнители пяха за България

Община Челопеч  организира и проведе втория фестивал за млади изпълнители „Моята песен за България”. Форумът се състоя на 1 и 2 юни в парк „Корминеш”. Припомняме, че фестивалът за авторска песен за България стартира миналата година. Форумът е с конкурсен характер и цели популяризиране на българската песен, разпалване на родолюбиви чувства у подрастващите, насърчаване  изявата…