Индустриален клъстер Средногорие участва в конференция „Индустрия 4.0 – предизвикателства и последици за икономическото и социалното развитие на България“

На 12 април 2018 г. в София се проведе конференция „Индустрия 4.0 – предизвикателства и последици за икономическото и социалното развитие на България“ организирана от  Българската стопанска камара, с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“. В конференцията участваха представители на браншови организации, индустриални предприятия и предприемачи – членове на БСК, национално представителните организации на работодателите и на…

Постоянните представители по околна среда и климат на страните-членки на ЕС посетиха медодобивния завод на Аурубис в България

Аурубис България посрещна с питка и мед 90 аташетата по околна среда и климат на страните-членки на Европейския съюз. Визитата на високо равнище е част от програмата на неформалния съвет по околна среда и води, който се проведе в България между 10 и 12 април. Посещението е  свързано и с меморандума за сътрудничество между Аурубис…