Лятна стажантска програма 2018 в Елаците-Мед предлага нови възможности

Елаците-Мед АД провежда за осми пореден път лятна Стажантска програма.  Тя стартира с представянето ѝ в Ден на кариерата, организиран на високо ниво от Кариерния център на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персонал, обучения и квалификация“ в „Елаците-Мед, изнесе презентация за лятната Стажантска програма на дружеството.  Тя запозна студентите с…

ПГТХТ сподели опит от проект

На 30 март в ПГТХТ в Пирдоп се проведе заключително събитие по проект „Равен достъп до качествено професионално образование и обучение“ и кръгла маса. На събитието присъстваха почетният председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин, представител на Регионалното управление на образованието, представител на Министерството на туризма, представители на местната власт, синдикатите, Центърът за…