Геотехмин ООД и Японската ММТEC подписаха Меморандум за трансфер на технически умения

Проф. д-р Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, и г-н Хироаки Анзай, президент на японската компания Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън (ММТEC) подписаха Меморандум за разбирателство, който предвижда предаване на технически умения от Геотехмин ООД на млади геолози и минни инженери от японската компания. Геотехмин ООД ще осигури теоретично и практическо обучение от свои и чужди специалисти…

аурубис

Връчени са две стипендии за образование

На 9 ноември в Централен Военен Клуб в град София се състоя официална церемония на стипендиантска програма Готови за успех. Организатор на проявата е фондация BCause: в помощ на благотворителността, която вече за 12-та година осигурява годишни стипендии на студенти и ученици – сираци или полусираци, които показват много добри и отлични резултати в обучението…

геров

Подписан е договор ДФ „Земеделие” за финансиране на проект за въвеждане на енергийни мерки в детските градини в Пирдоп

На 15 ноември подписахме договор с ДФ „Земеделие” за финансиране на проект за въвеждане на енергийни мерки в детските градини в Пирдоп. Проектът е по ОП „Развитие на селските райони“, мярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – ремонт на общинска образователна инфраструктура.” и неговата стойност…

награда

Дънди Прешъс Металс Челопеч спечели наградата в категория  „Най-голям обем финансови дарения“.

На 23 ноември, за 12 поредна година, Български дарителски форум (БДФ) връчи наградите „Най-голям корпоративен дарител” в Президентството на Република България. Дънди Прешъс Металс Челопеч спечели наградата в категория  „Най-голям обем финансови дарения“. д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс за България,  прие приза и сподели: „За мен дарителството е да разтвориш…