Обучение по кариерно ориентиране се проведе в СУ Пирдоп

Младежи от СУ „Саво Савов“ – Пирдоп, се обучаваха по кариерно ориентиране. Проектът е съвместен на училището и „Аурубис България“. Той е във връзка с подобна инициатива на Министерство но образованието и науката. Целта на обучението е да се стимулира предприемаческият дух у завършващите средно образование ученици в подготовката за първото им работно място. Проектът…

Спортният клуб в Златица получи дарение

На специална церемония спортният клуб „Стоян Николов” получи дарение от нови екипи. Дарението беше направено от „Аурубис България” в рамките на партньорската програма на компанията с Община Златица. Събитието се състоя в спортната зала към АТПГ. Присъстваха Драга Сапунджиева – координатор „Социални проекти и информационно обслужване“ в компанията, служители, кметът на Община Златица Магдалена Иванова,…

60 – та Международна научна конференция МГУ

За поредна година Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ организира международна научна конференция. Тя бе разделена в следните тематични секции: Добив и преработка на минерални суровини Геология и геофизика Механизация, електрификация и автоматизация на мините Хуманитарни и стопански науки Научната конференция бе открита от доц. д-р Павел Павлов – Зам. ректор по научноизследователска дейност в Минно…