Проведе се форум за социалното предприемачество

На 12 септември се проведе информационен форум „Социалното предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие на Югозападен район”. Форумът се проведе в гр. Етрополе, в сградата на читалище „Тодор Пеев”. Срещата беше организирана от Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ) и Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на труда и социалната политика.…

Конференция в рамките на проект „i-VBPM“

Конференция „Образование 4.0 – дигитална трансформация на българското образование“ На 8 септември 2017 г. в „Дом на Европа“, Правителството на ЕК в България, гр. София се проведе конференция „Образование 4.0 – дигитална трансформация на българското образование“, инициирана от Професионална гимназия по механоелектротехника – гр.Пирдоп, по програма „Еразъм +“ във връзка с проект „iVBPM – КD…