Произведено е първото масло от лавандуловите насаждения по Окисно насипище в „Асарел-Медет“АД

Произведено е първото масло от лавандуловите насаждения по Окисно насипище на рудник „Асарел“. „Добитата продукция е в размер на 110 килограма лавандулов цвят, който вече е преработен“, обясни инж. Йордан Рабухчиев, който е минен инженер в „Асарел-Медет“АД и консултант по проекта. Лавандулата бе засадена по откоса на Окисно насипище преди две години на обща площ…

Златишки самодейци пяха на фестивала в Челопеч

Самодейци от читалище „Христо Смирненски“ в Златица взеха участие в Международния фолклорен фестивал „Златен прах 2017” – с. Челопеч. В конкурсната програма се представиха Женски тригласен хор „Златолира“, Детска вокална група и Мъжка вокална група с ръководител Мария Лешкова. Нейната цел е да издири позабравени музикални образци от Средногорието. „Прощавай, мамо“, която изпълни женският хор,…