Традиционен семеен празник на Аурубис

В парк „Корминеш” в село Челопеч Аурубис отбеляза традиционния семеен празник по подобаващ за фирмата начин. На празника присъстваха служители на Аурубис със семействата си и много гости. Всички те бяха поздравени с кратко слово от изпълнителния директор на компанията Тим Курт. Приветствие поднесе и кметът на Челопеч Алекси Кесяков. Вечерта премина в много веселие в…