Признанието от ЮНЕСКО е гордост за копривщенци

Неотдавна копривщенци се похвалиха с признание от високо ниво за организирането и провеждането на Националния събор за народно творчество, който на всеки пет години събира в града-музей стотици хиляди гости от целия свят. В края на миналата година Националният събор на народното творчество в Копривщица е вписан в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО с…

В Панагюрище се проведе работна среща за финализиране процедурата по одобряване на Общия устройствен план

На 27 март 2017 в Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище бе проведена работна среща във връзка с финализиране процедурата по одобряването на Общия устройствен план на община Панагюрище и прокарване на трасета на магистрален газопровод през територията на общината. Срещата бе открита от инж. Георги Павлов – заместник-кмет „Стопански дейности“ на Община Панагюрище…