Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е най-новият член на Индустриален клъстер Средногорие

Най-старото и престижно висше учебно заведение в България е вече редовен член на Индустриален клъстер Средногорие.  За клъстера са от съществено значение тясното сътрудничество и възможностите за съвместни проекти с академичните и научни организации в страната. Само така може да се повиши потенциалът за иновационна дейност и конкурентоспособността на българската индустрия. За нас е чест,…