Бизнес, местна власт и образование с поредна среща

На 30 ноември в Заседателната зала на община Мирково се проведе трета работна среща между представители на местния бизнес, кметове на общини от Средногорието, директори на средните училища в района и представители на Регионално управление по образованието София-област.   Целта на проведената среща е да се координират усилията на общини, местен бизнес и учебни заведения, като…