Дънди Прешъс Металс Челопеч ще бъде рудник без хартия през 2017

Ръководството на „Дънди Прешъс Металс Челопеч” планира да модернизира и дигитализира дейността си през 2017 година до такава степен, че във вътрешно-стопанските дейности да не бъде използвана хартия. Това беше съобщено от Изп.-директор на компанията Илия Гърков по време на регулярната среща с местните медии. Беше разяснено още, че специалисти преработват и адаптират софтуерни продукти…