Министър Василева посети „Асарел-Медет“

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева посети единствената в България Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води, с която се произвежда мед с чистота 99,99 % при спазване на най-високите екологични стандарти. Това стана по време на посещението й в минната компания “Асарел-Медет”. Министърът разгледа рудника за открит добив…

Дуалното обучение е крачка в правилната посока

  Проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател на Надзорния съвет на “Асарел-Медет” АД и на Българска минно-геоложка камара /БМГК/ По инициатива на “Асарел-Медет” АД в община Панагюрище стартира пилотен модел на дуална система за професионално обучение. “Така на практика на местно ниво се прилага браншовият модел на БМГК за подготовка на кадри. Радващото е, че тази…