Научна конференция за почвите се проведе в Пирдоп

На 29-ти септември, в Пирдоп се проведе научно-практическа конференция на тема „Геохимични и агроекологични проблеми на Златишко-Пирдопското поле и околността”. Събитието се осъществи под патронажа на кмета на община Пирдоп Ангел Геров и кмета на община Златица Магдалена Иванова. Със събитието се отбелязаха 105 години научни идеи и дело на Никола Пушкаров. Припомняме, че Никола…