„Толкова близо, толкова далеч“ е един от най-значимите проекти на „Аурубис“ България в подкрепа на българската култура

Сдружение „Толкова близо, толкова далече” е инициатор и организатор на петото издание на едноименната изложба. За пета поредна година тя цели да покаже изкуството на съвременни български автори, което обогатява културния ни живот, а на тях дава възможност да се докоснат до българската публика. „Толкова близо, толкова далеч“ е един от най-значимите проекти на „Аурубис“ България в…

Европейският минен бизнес форум очерта перспективите пред отрасъла в България и на Стария континент

„В днешния глобализиращ се и динамично променящ се свят, пълен с несигурност и изправен пред редица рискове и предизвикателства, минерално-суровинната индустрия в Европа и света има своето значимо място като основен фактор в тези процеси и двигател за конкурентоспособността, растежа на икономиката и добавената стойност за цялото общество“. Това заяви проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председател…