Аурубис България АД чрез г-н Георги Николов, Главен секретар, е новият Председател на Управителния съвет на Сдружение“ Индустриален клъстер Средногорие“

Георги Николов, Председател на Управителния съвет С решение на ОС от ноември 2004 год. до момента е член на Борда на Директорите на „Аурубис България“ АД. През март 2006 год. е назначен за Изпълнителен директор на „Аурубис Инженеринг„ ЕАД с основен предмет консултантска и инженерингова дейност. От 2008 год. до момента е Генерален секретар на „Аурубис…