„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД СТАРТИРА ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА-2016

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД СТАРТИРА ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА-2016 Основна цел на лятната стажантска програма на “Елаците-Мед” АД  е привличането на млади специалисти, като им дава възможност за   професионално ориентиране в реални условия. Не на последно място за нас е приемствеността между поколенията, обмена на  натрупани знания и опит, както и подбор и развитие на кадри, необходими за…